Oblicz koszt współpracy

Cennik

Wszystkie ceny są cenami netto. Powyższy cennik służy do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.

ZAKRES OBSŁUGI BIEŻĄCEJ

Podatkowa księga przychodów i rozchodów lub ryczałt:

 • Prowadzenie zapisów KPiR/ewidencji przychodów.
 • Prowadzenie ewidencji VAT.
 • Rozliczenie roczne pracowników PIT-11 lub PIT-40.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US.
 • Wykonanie zeznania rocznego.

Księgi rachunkowe:

 • Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych.
 • Prowadzenie ewidencji VAT.
 • Rozliczenie roczne pracowników PIT-11 lub PIT-40.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US.
 • Wykonanie zeznania rocznego.

Usługi kadrowo płacowe:

 • Przygotowanie umów i dokumentów związanych z zatrudnieniem.
 • Prowadzenie akt osobowych.
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS.
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników.
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników.
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach.
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.
Dane kontaktowe

Janusz Rękawek

Plac Wolności 7A
19-400 Olecko

tel. 87 520 04 41
tel. kom. 502 540 967
fax. 87 520 45 87

Godziny otwarcia: pon. - pt. 7.30-15.30

Cennik usług dodatkowych
Rozliczenie opłaty za korzystanie ze środowiska 100 zł za sprawozdanie
Przygotowanie wezwania do zapłaty 50 zł
Pozew o wydanie sądowego nakazu zapłaty 100 zł
Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych SD-Z2 od 50 zł
Sprawozdanie dla GUS 100 zł
Wniosek do CEiDG 20 zł
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 100 zł
Wniosek do OHP o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom 100 zł
Zeznanie roczne PIT-37, PIT-38 od 20 zł
Zeznanie roczne PIT-28, PIT-36, PIT-36L od 50 zł
Wniosek VZM-1 od 50 zł
Wniosek o kredyt od 100 zł
Biznes plan od 150 zł
Wniosek do Urzędu Pracy od 100 zł
Rozliczenie otrzymanej dotacji od 100 zł
podatek akcyzowy od 50 zł
Newsletter

Zapisz się do newslettera, będziemy Cię informować o najbliższych wydarzeniach