Olecko, Plac Wolności 7A

Janusz Rękawek - Biuro Rachunkowe

Plac Wolności 7A
19-400 Olecko

tel. 87 520 04 41
tel. kom. 502 540 967
tel. kom. 512 011 601
fax. 87 520 45 87

e-mail: biuro@rekawek.com.pl

REGON: 790231963
NIP: 847-103-68-98
Godziny otwarcia: pon. - pt. 7.30-15.30

Konto bankowe:
PKO BP 18 10204724 0000 3702 0006 5276

wysyłam... 
Mapa dojazdu:
Pracownicy

WŁAŚCICIELE

Janusz Rękawek
Janusz Rękawek
tel.: 87 520 10 23
tel. kom.: 502 540 967
januszrekawek@rekawek.com.pl
Sylwia Wieloch
Sylwia Wieloch
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 509 667 897
swieloch@rekawek.com.pl

KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE

Kamila Chmielewska
Kamila Chmielewska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
kchmielewska@rekawek.com.pl
Kamila Czerniecka
Kamila Czerniecka
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
kczerniecka@rekawek.com.pl
Monika Jakubowska
Monika Jakubowska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
biuro@rekawek.com.pl
Iwona Łazewska
Iwona Łazewska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
ilazewska@rekawek.com.pl

KADRY, PŁACE, ZUS

Joanna Dunaj
Joanna Dunaj
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 791 643 000
jdunaj@rekawek.com.pl
Karolina Gajewska
Karolina Gajewska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
biuro@rekawek.com.pl

RADCA PRAWNY

Łukasz Oniśko
Łukasz Oniśko
tel. kom.: 790636554
lukaszonisko@wp.pl
Janusz Rękawek Janusz Rękawek
tel.: 87 520 10 23
tel. kom.: 502 540 967
januszrekawek@rekawek.com.pl
 

Właściciel

Wykształcenie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza w Warszawie
Wydział: Ekonomiczno- Rolniczy
Tytuł: magister inżynier
1980r.

Kursy i Szkolenia

szkolenie:Księgowość projektów unijnych
Organizator: Fundacja Małych i średnich przedsiebiorstw

kurs:Kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Marketingu

Dyplom nr 2234/2004 Ministerstwa Skarbu Państwa 

Świadectwo Kwalifikacyjne nr 14256/99 Ministra Finansów uprawniające do prowadzenia usługowo ksiąg rachunkowych.

Agnieszka Wyszyńska Agnieszka Wyszyńska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
awyszynska@rekawek.com.pl
 

Kierownik zespołu

Zakres obowiązków

organizacja i koordynacja pracy zespołu specjalistów ds. rozliczeń, nadzór i kontrola procedur księgowo-kadrowych, kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym oraz innymi instytucjami współpracującymi i kontrolującymi, w sprawach dotyczących klientów Biura Rachunkowego

 

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki,  Kierunek: Finanse i bankowość w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw – studia magisterskie uzupełniające tytuł: magister

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wydział Finansów i Informatyki,
Kierunek: Finanse i bankowość w zakresie rynku finansowego – studia wyższe zawodowe
tytuł: licencjat

 

Kursy i Szkolenia

Kurs: Profesjonalista kadr i BHP
Organizator: Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji Izabela Ochman;

Kamila Chmielewska Kamila Chmielewska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
kchmielewska@rekawek.com.pl
 

Specjalista ds rozliczeń

Zakres obowiązków

Prowadzenie ewidencji księgowej, prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych, dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych, prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych, prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi, rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp., rozliczanie faktur z importu i eksportu, sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. PIT, CIT, VAT, prowadzenie ewidencji kasowej, sporządzanie raportów finansowych, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych.

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Specjalność: Rachunkowość menadżerska.
W trakcie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Instytut Humanistyczno - Ekonomiczny
Specjalność: Rachunkowość w przedsiębiorstwie
tytuł: licencjat

Kursy i Szkolenia

szkolenie: Zrozumieć pełną księgowość
Organizator: TAXNET sp. z o.o.

Joanna Dunaj Joanna Dunaj
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 791 643 000
jdunaj@rekawek.com.pl
 

Specjalista ds kadr i płac

Zakres obowiązków

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, Sporządzanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie rachunków do wypłaty, zgłaszanie i wyrejestrowanie do ZUS, bieżąca analiza dokumentów pracowników, kontrola ewidencji czasu pracy, ustalanie uprawnień pracowniczych, prowadzenie kartotek kadrowo – płacowych oraz ich bieżąca aktualizacja, zgłaszanie, wyrejestrowanie pracowników oraz członków rodzin do ZUS, kierowanie pracowników na badania, kontrolne, sporządzanie dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy, archiwizacja dokumentacji z zakresu kadr i płac, naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków płatnych przez ZUS (składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp.), zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz dla zleceniobiorców, uzgadnianie i dokonywanie obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia np. z tyt. zajęć komorniczych, oraz innych wynikających z kodeksu pracy oraz z tyt. wybranych świadczeń pracowniczych, prowadzenie korespondencji z ZUS-em, urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, komornikiem sądowym,  prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń, kontakty z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach klientów Biura Rachunkowego, udział w kontrolach ZUS, US i PIP

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
Kierunek: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
tytuł: magister

Wszechnica Mazurska w Olecku
Kierunek : Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 
tytuł : licencjat

Kursy i Szkolenia

szkolenie: Rozkład czasu pracy, nadgodziny i dni wolne - na schematach i przykładach
Organizator: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. w Warszawie

Certyfikat księgowego
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

kurs:PROFESJONALISTA KADR I BHP 
Organizator: Europejskie Centrum Doradztwa i Informacji Izabela Ochman

Sylwia Wieloch Sylwia Wieloch
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 509 667 897
swieloch@rekawek.com.pl
 

Kontakt w sprawie ofert i współpracy

Zakres obowiązków

kontakty z klientami, prowadzenie rozliczeń księgowych przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, przygotowywanie biznes planów, wniosków kredytowych.

Wykształcenie

Akademia Finansów w Warszawie, Wydział Finansów i Rachunkowości
Kierunek: Rachunkowość – studia podyplomowe

Politechnika Gdańska w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi – studia magisterskie uzupełniające
tytuł: magister inżynier

Politechnika Gdańska w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Kierunek: Zarządzanie i Marketing – studia wyższe zawodowe
tytuł: inżynier

Kursy i Szkolenia

Szkolenie: Ewidencja księgowa środków unijnych,
Organizator: DFP Consulting s.c.;

Szkolenie: Księgowość projektów unijnych,
Organizator: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Seminarium: Oceny okresowe pracowników w procesie zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego,
Organizator: WYG International Sp. z o.o.;

Kurs pedagogiczny z zakresu wiedzy o nauczaniu i wychowaniu w szkole,
Organizator: Prywatny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Giżycku;

Seminarium: Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach,
Organizator: WYG International Sp. z o.o.;

Trening Trenerów – Metodologia przygotowania i prowadzenia szkoleń grupowych,
Organizator: ASYLON Ośrodek Umiejętności Edukacyjno - Wychowawczych;

Łukasz Oniśko Łukasz Oniśko
tel. kom.: 790636554
lukaszonisko@wp.pl
 

Radca Prawny

Sylwia Wieloch Sylwia Wieloch
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 509 667 897
swieloch@rekawek.com.pl
 

Właściciel

Wykształcenie

Akademia Finansów w Warszawie, Wydział Finansów i Rachunkowości
Kierunek: Rachunkowość – studia podyplomowe

Politechnika Gdańska w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi – studia magisterskie uzupełniające
tytuł: magister inżynier

Politechnika Gdańska w Gdańsku, Wydział Zarządzania i Ekonomii,
Kierunek: Zarządzanie i Marketing – studia wyższe zawodowe
tytuł: inżynier

Kursy i Szkolenia

Szkolenie: Ewidencja księgowa środków unijnych,
Organizator: DFP Consulting s.c.;

Szkolenie: Księgowość projektów unijnych,
Organizator: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Seminarium: Oceny okresowe pracowników w procesie zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego,
Organizator: WYG International Sp. z o.o.;

Kurs pedagogiczny z zakresu wiedzy o nauczaniu i wychowaniu w szkole,
Organizator: Prywatny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Giżycku;

Seminarium: Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach,
Organizator: WYG International Sp. z o.o.;

Trening Trenerów – Metodologia przygotowania i prowadzenia szkoleń grupowych,
Organizator: ASYLON Ośrodek Umiejętności Edukacyjno - Wychowawczych;

Karolina Gajewska Karolina Gajewska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
biuro@rekawek.com.pl
 

Asystent ds kard i płac

Zakres obowiązków

Sporządzanie umów cywilnoprawnych, przygotowywanie rachunków do wypłaty, zgłaszanie i wyrejestrowanie do ZUS, bieżąca analiza dokumentów pracowników, prowadzenie kartotek kadrowo – płacowych oraz ich bieżąca aktualizacja, zgłaszanie, wyrejestrowanie pracowników oraz członków rodzin do ZUS, sporządzanie dokumentacji związanej z zakończeniem stosunku pracy, archiwizacja dokumentacji z zakresu kadr i płac, naliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków płatnych przez ZUS (składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne itp.), zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz dla zleceniobiorców, uzgadnianie i dokonywanie obowiązkowych potrąceń z wynagrodzenia np. z tyt. zajęć komorniczych, oraz innych wynikających z kodeksu pracy oraz z tyt. wybranych świadczeń pracowniczych, prowadzenie korespondencji z ZUS-em, urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, komornikiem sądowym,  prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. 

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku
Kierunek: Zarządzanie
W trakcie 

Kursy i Szkolenia

Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze - naliczanie, podatki, rachunkowość, optymalizacja
Organizator: TaxNet spółka z o.o

Kamila Czerniecka Kamila Czerniecka
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
kczerniecka@rekawek.com.pl
 

Specjalista ds rozliczeń

Zakres obowiązków

Prowadzenie ewidencji księgowej, prowadzenie uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych, dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych, prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych, prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi, rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp., rozliczanie faktur z importu i eksportu, sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. PIT, VAT, prowadzenie ewidencji kasowej, sporządzanie raportów finansowych, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych.

Wykształcenie

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Kierunek: Zarządzanie  tytuł: magister

Kursy i Szkolenia

kurs: Certyfikat księgowego
Organizator: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

szkolenie:Zrozumieć PKPIR
Organizator: TAXNET sp. z o.o.

Kurs: Pracownik ds. kadrowych i płacowych
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Olecku

Kurs: Księgowość wspomagana komputerem
Organizator: Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Olecku

Monika Jakubowska Monika Jakubowska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
biuro@rekawek.com.pl
 

Specjalista ds rozliczeń

Zakres obowiązków

Prowadzenie ewidencji księgowej, prowadzenie uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych, dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych, prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych, prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi, rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp., rozliczanie faktur z importu i eksportu, sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. PIT, VAT, prowadzenie ewidencji kasowej, sporządzanie raportów finansowych, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych.

Wykształcenie

Hochschule Offenburg Univerity of Applied Sciences
Kierunek: Process Engineering
Stopień naukowy: Master of Sience

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
Kierunek: Ochrona Środowiska – biotechnologia w ochronie środowiska
tytuł: magister inżynier

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydział Nauk o Środowisku
Kierunek: Ochrona Środowiska
tytuł: inżynier

Iwona Łazewska Iwona Łazewska
tel.: 87 520 04 41
tel. kom.: 512 011 601
ilazewska@rekawek.com.pl
 

Specjalista ds rozliczeń

Zakres obowiązków

Prowadzenie ewidencji księgowej, prowadzenie pełnej i uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych, dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych, prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych, prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innymi instytucjami finansowymi, rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp., rozliczanie faktur z importu i eksportu, sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. PIT, CIT, VAT, prowadzenie ewidencji kasowej, sporządzanie raportów finansowych, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych.

Wykształcenie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Kierunek: Budownictwo
 
tytuł: inżynier

Kursy i Szkolenia

kurs: Księgowość wspomagana komputerem
Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olecku